محبوبه معصوم نیا

سردبیر

آخرین مقالات

کتاب دوقرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب

بی‌شک می‌توان کتاب دوقرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین‌کوب را یکی از پرحاشیه‌ترین کتابهای تاریخ ایران دانست. علت این مساله، دست گذاشتن روی موضوع حساس...

کتاب دنیای سوفی اثر یوستین گردر

دنیای فلسفه، دنیای سوال‌های بنیادین و اساسی از زندگی و دنیا است. بسیاری فکر می‌کنند فلسفه، مباحث بسیار سنگین و پیچیده مطرح می‌کند که...