فاطمه سجادی

سردبیر

آخرین مقالات

با تکنیک ۵ در ۵۵، ناخودآگاه خود را برنامه‌ریزی کنید

تکنیک ۵ در ۵۵ یک روش تجلی یا آشکارسازی آرزوها است که پیچیدگی کمی دارد و پیروی از آن آسان است. این تکنیک برای...

با تقویت خودباوری در کودکان، ادیسون‌های آینده را پرورش دهید.‏

حتما این داستان ادیسون را شنیده اید که از مدرسه اخراج می‌شود. معلمش نامه ای با این مضمون برای مادرش می‌نویسد: "فرزندتان کودن است، مدرسه...