• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
به دنبال دل خود باش (فصل اول رایگان)

به دنبال دل خود باش (فصل اول رایگان)

نویسنده : مسیحا برزگر
راوی : مسیحا برزگر
( 22 )
به دنبال دل خود باش (فصل اول رایگان)
پخش دمو

به دنبال دل خود باش (فصل اول رایگان)

پیرو دل خویش باش بار های اضافی و بیهوده ی روح را با عشق بیرون بریز، عشق سیال شناور و سبک است. زندگی چیزی نیست، زندگی یک واژه است که بیرون زتو نیست و هرچه هست در توست. به محض ورود به ساحت قدسی دل خود متوجه می شوی که زندگی تصویر خود تو در آیینه است و منظور از خود تو، فکر ها و احساسات توست و آنچه را که در شرایط زندگی خود تلقی می کنی تصویر فکر ها و احساسات توست ...

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف