• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی

درباره ذهن

زندگی بهتر با محتوای دانش محور.

كمتر كسی ميتواند ميل به داشتن چراغ جادو را منكر شود. چراغي كه به راحتي آرزوهايمان را براورده كند. قدرتي فراي باورها، و سكوي پرشي به سمت آرزوهايمان. اما قصه و افسانه كجا و واقعيت كجا؟

از طرفي با مرور زندگي بسياري از افراد موفق، گويي چراغ جادو، وجود دارد و تعدادي موفق به كشف آن شده اند. چراغ جادوي قدرتمندي كه هر كدام از ما نمونه اي منحصر به فرد از آن را دراختيار داريم، ذهن. ابزاري پر پيچ و خم و فوق العاده، سريع و چابك اما نيازمند به تغذيه، برنامه ريزي و هدايت.

ذهن پلتفرمي ست كه با تکیه بر توانايي هاي علمي و شناخته شده ذهن انسان مسير موفقيت و دست يابي به آرزوها و اهداف را ميسر تر ميكند. محتواي دانش محور كليد اصلي رشد و پرورش ذهن است و اين محتوا از كوتاه ترين، بهترين و قابل لمس ترين مسير فراهم مي شود، توسط خود مخاطبين.

تفاوت هاي فردي انسان ها در نحوه يادگيري و به كارگيري آموخته ها، ذهن را بر آن داشته تا بهترين، خلاقانه ترين و متنوع ترين روش هاي ارائه محتوا رو در دستور كار خود قرار دهد.

فيلم های آموزشی، آموزش هاي سريالي، مسير قابل ردگيري رشد و كتاب هاي صوتي در كنار امكانات مدرن يادگيري تنها بخشي از روش هاي ذهن براي هموار سازي مسير موفقيت شماست.

ماموریت

گردآوری و دست چين بهترين محتواهای دانش محور جهت هموار سازی مسير رشد و دست يابی به اهداف، از طريق روش های متنوع و خلاقانه ارائه محتوا

چشم انداز

با شروع سال ١٣٩٨، ذهن پلتفرمي آموزشي وسيع با تكيه بر محتواي دانش محور می باشد كه مرجع كاملي از محتواهاي آموزشي شركت ها، سازمان ها و نهاد هاي آموزشي كشور خواهد بود. دسترسي آسان و روش هاي متنوع ارائه محتوا، ذهن را تبديل به پلتفرمي خواستني براي تمامي سنين و موقعيت ها، از دانش آموزان تا مديران بالا رتبه خواهد كرد.

ارزش ها

ارائه خدمات فوق العاده به مخاطبين و توسعه دهندگان

رويكرد خلاقانه در برخورد با تغييرات

ايجاد رابطه اي باز و صادقانه با مخاطبين و توسعه دهندگان

تشكيل خانواده اي مثبت و پر انرژي

انجام بهترين ها و بيشترين ها با بهره گيري از كمترين ها

اشتياق و استحكام در طول مسير

فروتني در برخورد

--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف