• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب تاثیر

خلاصه کتاب تاثیر

نویسنده : رابرت چالدینی
راوی : کاترین صادق پور
( 7 )
خلاصه کتاب تاثیر
پخش دمو

خلاصه کتاب تاثیر

کتاب تاثیر که در سال ۱۹۸۴ نوشته شده است به بررسی جزئیات اصول قانع شدن افراد پرداخته است. چگونه دیگران را وادار کنیم به ما جواب مثبت بدهند؟ افراد دیگر شما را طوری قانع میکنند که حرف آنها را قبول کنید. آیا شده بر اثر حرفهای یک فروشنده یا کاسب زیرک ناخواسته معاملهای را انجام داده باشید؟ مطالب موجود در این کتاب به روانشناسی ریشه این قانع شدن ها پرداخته و باعث می شود که بتوانید قدرت خود را در اختیار بگیرید و در مقابل حرف های بقیه از خود دفاع کنید. این کتاب برای چه کسانی است؟ همه کسانی که در بخشهای با

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف