• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
تکنیک های وفادارسازی مشتریان

تکنیک های وفادارسازی مشتریان

نویسنده : آنا گاوالدا
تکنیک های وفادارسازی مشتریان

تکنیک های وفادارسازی مشتریان

 در این دوره تکنیک‌‌ها و آموزش‌های وفادارسازی مشتریان موجود بر اساس شناسایی و تحلیل نیازهای مشتریان ارایه خواهد شد.

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف