• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
خلاصه کتاب تفکر سریع و کند

خلاصه کتاب تفکر سریع و کند

نویسنده : دانیل کانمن
راوی : کاترین صادق پور
( 4 )
خلاصه کتاب تفکر سریع و کند
پخش دمو

خلاصه کتاب تفکر سریع و کند

کتاب فکر کردن، سریع و آرام (۲۰۱۱) از دانیل کانمن - خلاصه ای از دهه ها تحقیق که منجر به برنده شدن جایزه نوبل توسط او شد - مشارکت او را در فهم کنونی ما از روانشناسی و اقتصاد رفتاری توضیح می دهد. در طول سالها، کانمن و همکارانش، که کتاب شرح مفصلی از کار آنها ارائه خواهد داد، نقش قابل توجهی در یک درک جدید از ذهن انسان داشته اند. امروزه ما فهم بهتری از این داریم که تصمیم ها چگونه اتخاذ شده اند، چرا خطاهای قطعی قضاوت بسیار معمول شده و چگونه ما می توانیم خودمان را بهبود ببخشیم. این کتاب برای چه کسی است

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف