• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
landing package

امی مورین

امی مورین، مددکار اجتماعی، روانشناس بالینی و روان‌درمانگر آمریکایی است که در دانشگاه تدریس می‌کند. او با تدوین کتاب 13 کاری که افراد هوشمند انجام نمی‌دهند توانست به شهرتی مثال زدنی دست پیدا کند و خود را میان مخاطبان عام معرفی کند. سخنرانی مورین در همایش تد بیش از 16 میلیون بازدید کننده داشته است و مصاحبه‌های او با رسانه‌های مطرح دنیا از این روانشناس خبره چهره‌ای رسانه‌ای ساخته است.

--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف