• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود

ویدیو انگیزشی و آموزشی

امروز یک هدیه است
به نیروی خودت اطمینان داشته باش
تو میتونی
حرف های بدون عمل و پشتکار ممنوع
رویاهات رو دنبال کن
ریسک کن
طفره یک فرض پوچه
ویدیو انگیزشی
ویدیو فوق انگیزشی
ویدیویی که میتونه حالتو خوب کنه
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف