دانلود اپلیکیشن ذهن برای اندروید

برای نصب رایگان اپلیکیشن ذهن، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید.

دانلود اپلیکیشن ذهن برای آیفون و آیپد

برای بلاک نشدن اپلیکیشن ذهن ، این اپ با نام BodyLa در اپ استور ارائه می گردد.

اگر داخل ایران هسـتید از خامـوش بودن فیلترشکـن بعـد از نصـب مطمـئن شـوید. تا اپلیکیشن ذهن برای همیشه در تلفن شما به فارسی نمایش داده شود.

اگر خارج از ایـران هـستید پس از نصب با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید تا شما را برای راه‌اندازی اپلیکیشن ذهن راهنمایی کنند.

برای نصب رایگـان اپلیکیـشن ذهن بر روی آیفـون و آیپد روی دکمه زیر کلیک کنیـد:

دانلود اپلیکیشن ذهن برای آیفون و آیپد

برای بلاک نشدن اپلیکیشن ذهن ، این اپ با نام BodyLa در اپ استور ارائه می گردد.

اطلاعات بيشتر

اگر داخل ایران هسـتید از خامـوش بودن فیلترشکـن بعـد از نصـب مطمـئن شـوید. تا اپلیکیشن ذهن برای همیشه در تلفن شما به فارسی نمایش داده شود.

اگر خارج از ایـران هـستید پس از نصب با تیم پشتیبانی ما در ارتباط باشید تا شما را برای راه‌اندازی اپلیکیشن ذهن راهنمایی کنند.

برای نصب رایگـان اپلیکیـشن ذهن بر روی آیفـون و آیپد روی دکمه زیر کلیک کنیـد:

تصاویر محیط اپلیکیشن