• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

نویسنده : بن هورویتز
راوی : کاترین صادق پور
خلاصه کتاب سختی کارهای سخت
پخش دمو

خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف