• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

نویسنده : مارشال گلداسمیت
راوی : کاترین صادق پور
( 1 )
خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند
پخش دمو

خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف