• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
سخنرانی های عشق، خنده، زندگی

سخنرانی های عشق، خنده، زندگی

نویسنده : مسیحا برزگر
راوی : مسیحا برزگر
( 2 )
سخنرانی های عشق، خنده، زندگی
پخش دمو

سخنرانی های عشق، خنده، زندگی

ما باید، با جریانِ بزرگ و شکوهمندِ جهان، جاری شویم. جهان، به‌مثابه یک اندامِ بزرگ، به‌مثابه یک انسانِ کبیر، یک مسافر است. جهان، در این سفر، نغمه‌خوان است و پُر از موسیقی و آواز و ترانه و شعر و شور. عده‌ای در این جهان، خواب‌اند و این سفر را احساس نمی‌کنند. آغازِ بیداری، پذیرفتن این نکته است که ما، در خوابیم، و چون در خوابیم، این سفر را تجربه نمی‌کنیم. به یک معنا، زندگی را زندگی نمی‌کنیم. معنی و مفهومِ عشق حقیقی نیز، چیزی نیست جز جاری شدن با جریانِ عظیمِ جهان. وقتی با جریانِ عظیمِ جهان، جاری هستی،

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف