• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

نویسنده : مارشال گلداسمیت
راوی : کاترین صادق پور
( 1 )
خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند
پخش دمو

خلاصه کتاب این کافی نیست؛ چگونه موفق‌‌ترها، موفق‌تر می‌شوند

هرچه از نردبان موفقیت بالاتر بروید، مهارتهای اجتماعی شما اهمیت بیشتری پیدا میکنند. "آنچه شما را تا اینجا موفق کرده است، برای ادامۀ موفقیت کافی نیست" (۲۰۰۷) به شرح و نحوۀ تغییر برخی عادت های بد که معمولاً بیشتر افراد موفق را از ادامۀ پیشرفت بازمی دارد، می پردازد. این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟ • مدیرانی که می خواهند موفق تر شوند • کسانی که می خواهند در محل کارشان به آن ها احترام گذاشته شود و روابط خود را با همکارانشان بهبود بخشند • رهبران و مدیرانی که به نواقص شخصیتی خود افتخار می کنند

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف