• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
سخنرانی های آب، آیینه، آفتاب (فصل اول رایگان)

سخنرانی های آب، آیینه، آفتاب (فصل اول رایگان)

نویسنده : مسیحا برزگر
راوی : مسیحا برزگر
( 3 )
سخنرانی های آب، آیینه، آفتاب (فصل اول رایگان)
پخش دمو

سخنرانی های آب، آیینه، آفتاب (فصل اول رایگان)

ابراهیم نام او بود، کنیه اش فخرالدین، و تخلص او عراقی درست ۱۷ سال داشت که عاشق کولی زیبا روی قلندری شد. عشق مانند زلزله ویرانش کرد ویرانی که درونش را آباد ساخت و برای یافتن معشوق چه سفرهای بسیار که نکرد. خانواده اش به دلیل عشق نا مشروعش کم دل خوشی از او نداشتند و ترکش کردند و او تنها به دنبال همان معشوق بود و بس .در تمامی علوم سرآمد دوره ی خود بود. روزی در همان مدرسه ای که مدتها در آن مشغول به تدریس بود صدایی شنید گویی در بیرون از مدسه کولی ها آمده بودند و ساز می زدند و می رقصیدند در میان جمع مع

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف