• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
کتاب صوتی هنر مهربان بودن

کتاب صوتی هنر مهربان بودن

کتاب صوتی هنر مهربان بودن
پخش دمو

کتاب صوتی هنر مهربان بودن

مهربانی اصیل و مثبت، در واقع یک هنر است و هنری است که می‌توان یاد گرفت. به اعتقاد استفان این‌هورن مهربانی تنها عامل مهم در رسیدن به موفقیت و رضایت در زندگی است. انسان خوب بودن می‌تواند شما را شادتر، غنی‌تر، موفق‌تر و شایسته‌تر سازد. مهربانی اگرچه در زندگی روزمره‌ی ما نقشی اجتناب‌ناپذیر دارد، اما عمل به آن کار چندان ساده‌ای نیست. ما در همه‌ی مسائل غامض زندگی، دانسته یا ندانسته نتایج احتمالی رفتارمان را اعم از خوب یا بد، محاسبه می‌کنیم. همین هوش اخلاقی است که به اعتقاد استفان هورن قابلیت انسان خوب

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف