• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
کتاب صوتی نیک‌بینی

کتاب صوتی نیک‌بینی

( 3 )
کتاب صوتی نیک‌بینی
پخش دمو

کتاب صوتی نیک‌بینی

دیدن چیزها به صورت منفی منشأ بسیاری از مشکلات در روابط با دیگران است. در ضمن منبع دائمی کسالت، تشدید انزجار و بیزاری است. بعضی روزها به نظرمان می‌آید که زندگی با ما در ستیز است، اما مشکل را در جایی دیگر باید جستجو کرد. این کتاب سعی دارد نشان دهد، علائمی به ظاهر بسیار متفاوت (ذهن به شدت انتقادی، بدبینی، عدم تحرک، حزن، افسردگی، سرخوردگی، احساس بی‌عدالتی، نگرانی، حسادت و غیره) همگی به مشکلی درونی منتهی می‌شوند. این کتاب با تکیه بر شواهد زنده و با پیشنهاد بررسی‌های دقیق، به بازگو کردن تشخیصی می‌پردا

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف