• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)

کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)

( 1 )
کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)
پخش دمو

کتاب صوتی خشم (رعایت حقوق دیگران)

اگر در صفی ایستاده باشید و ناگهان فردی از راه برسد و بی آنکه نوبت را رعایت کند خودش را در صف بگنجاند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ اگر مامور باجه‌ای هنگام صحبت با شما ادب را رعایت نکند، یا راننده متخلفی با کمال خونسردی، رو به روی شما، که حق تقدم دارید،سبز شود و حاضر نباشد دنده عقب بگیرد و راه را باز کند چطور؟ اگر در هر یک از این‌گونه رویدادها از کوره درمی‌روید، دندان‌هایتان را به هم می فشارید، پرخاش می‌کنید، یا به هر نحوی اعتراض می‌کنید، آمادگی خشمگین شدن را دارید و خواندن این کتاب می‌تواند شما را با

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف