• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
کتاب صوتی توانمندی و پیروزی در اندیشه

کتاب صوتی توانمندی و پیروزی در اندیشه

( 3 )
کتاب صوتی توانمندی و پیروزی در اندیشه
پخش دمو

کتاب صوتی توانمندی و پیروزی در اندیشه

موفقیت‌های بزرگ از موفقیت‌‌های کوچکی که اغلب در درازمدت به دست آمده‌اند نشات می‌گیرند...

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف