• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
landing package
۱۰۰ راز برای داشتن رابطه ای فوق العاده (کتاب گویا)

۱۰۰ راز برای داشتن رابطه ای فوق العاده (کتاب گویا)

نویسنده : ديويد نيون
راوی : شهره روحي و افشين اعتماد
( 7 )
۱۰۰ راز برای داشتن رابطه ای فوق العاده (کتاب گویا)
پخش دمو

۱۰۰ راز برای داشتن رابطه ای فوق العاده (کتاب گویا)

افرادی که از زندگی مشترک خود رضایت دارند چه کارهایی را متفاوت از دیگران انجام می‌دهند؟ نویسنده در این کتاب جدیدترین و مهم‌ترین یافته‌ها در زمینه روابط زناشویی را جمع‌آوری کرده و به زبان ساده توضیح داده است. توصیه‌های این کتاب برای اولین بار تحقیقات محققانی را ارائه کرده است که به مطالعه درباره زندگی و روابط عاشقانه میانگین مردم آمریکا پرداخته‌اند و .... کلمات کلیدی: خودیاری، روابط، دیوید نیون، مریم تقدیسی.

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف