• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
سخنرانی آفتاب در آیینه(نسخه کامل)

سخنرانی آفتاب در آیینه(نسخه کامل)

نویسنده : مسیحا برزگر
راوی : مسیحا برزگر
( 2 )
سخنرانی آفتاب در آیینه(نسخه کامل)
پخش دمو

سخنرانی آفتاب در آیینه(نسخه کامل)

از روح و رحمت الهی مأیوس نشوید و به ­درستی که آنهایی که حقیقت را نمی­بینند و حقیقت را می­پوشانند، کفر یعنی کافر، کسی که روی حقیقت را می­پوشاند و حقیقت را نمی­بیند. آن­هایی که حقیقت زندگی را نمی­بینند و حقیقت زندگی را می­پوشانند، مأیوسند؛ بنابراین یأس و ناامیدی ناشی از جهل و نادانی است (طبق این آیه کریمه خوب من هم که کافر نبودم که مأیوس بشوم و بدنبال کشف المحجوب بودم پاسخ مثبت دادم و به لطف الهی این کلاس­ها برگزار شد) آنچه در حجاب است، دل ماست و آنچه آشکار و کاشف­ القطاع آیات حق است و قرار است حق

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف