• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید

درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید

نویسنده : برایان تریسی
( 4 )
درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید
پخش دمو

درآمدی که واقعا ارزشش را دارید به دست آورید

ارزشمندترین دارایی شما، توانایی در کسب درآمد است. این را می توان اینگونه نیز تعریف کرد، توانایی شما در به دست آوردن نتیجه هایی که افراد حاضرند برای آنها به شما نیز پول بپردازند. توانایی یا قدرت کسب درآمد شما ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزش مالی شما را نشان می دهند مگر اینکه در حال حاضر ثروتمند باشید. اهداف کتاب : شناخت توانایی و قدرت خود در کسب درآمد

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف