• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
کتاب صوتی هنر اتمام فروش - کلیدهایی برای کسب پول در فروش حرفه ای

کتاب صوتی هنر اتمام فروش - کلیدهایی برای کسب پول در فروش حرفه ای

نویسنده : برایان تریسی
راوی : محمد یزدانی
کتاب صوتی هنر اتمام فروش - کلیدهایی برای کسب پول در فروش حرفه ای
پخش دمو

کتاب صوتی هنر اتمام فروش - کلیدهایی برای کسب پول در فروش حرفه ای

از میان برداشتن موانع موفقیت فروش وقتی از محل کار و یا غروبها از منزل به خریداران احتمالی زنگ میزدم تا شاید فروش کنم، از قطعی کردن فروش وحشت داشتم. همه روزه با شور و اشتیاق و بیآنکه ترسی از رو به رو شدن با خریداران بالقوه داشته باشم، اطلاعات خودم را در اختیار آنها میگذاشتم و دست آخر با تردید و دودلی از آنها میپرسیدم: »؟ حالا چه نظری دارید « بدون استثناء خریدار میگفت : بگذار در این مورد فکر کنم « بعدها آموختم که عنوان بگذار در این مورد فکر کنم ) در واقع سخن مؤدبانهای از جانب مشتری است که تنها یک

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف