• فروشگاه
 • جستجو
 • کتابخانه
 • تنظیمات
 • دانلود
 • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب شاه کلید ارائه ی موفق

خلاصه کتاب شاه کلید ارائه ی موفق

نویسنده : اورن کلاف
راوی : کاترین صادق پور

/

6,900 تومان

/

( 7 )
خلاصه کتاب شاه کلید ارائه ی موفق
پخش دمو

خلاصه کتاب شاه کلید ارائه ی موفق

دسته بندی
--:--
--:--
 • 15
 • 15
 • ذهن
ذهن
0

0-
 • 15
 • 15
 • 1.0x
تنظیمات سرعت
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 1.75x
 • 2.0x
انصراف