• فروشگاه
  • جستجو
  • کتابخانه
  • تنظیمات
  • دانلود
  • ویدئوهای انگیزشی
خلاصه کتاب تغییر مسیر

خلاصه کتاب تغییر مسیر

نویسنده : شریل سندبرگ
راوی : کاترین صادق پور

/

6,900 تومان

/

( 4 )
خلاصه کتاب تغییر مسیر
پخش دمو

خلاصه کتاب تغییر مسیر

دسته بندی
--:--
--:--
  • 15
  • 15
  • ذهن
ذهن
0

0-
  • 15
  • 15
  • 1.0x
تنظیمات سرعت
  • 0.75x
  • 1.0x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x
  • 2.0x
انصراف