۱۵ نکته ای که بایستی تلاش برای خود را جدی بگیرید اگرفکر میکنید به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارید

خوب هستم
خوب هستم

به قلم
سامانتا کِلگرین

آیا احساس میکنید به اندازه کافی خوب نیستید و اعتماد به نفس ندارید؟

اگر بله؛ در اینجا چند نکته وجود دارد که باید به خاطر بسپارید ؛ نکاتی که از خودتان بودن و اعتماد به نفس داشتن ، منع تان

میکنند.

آخرین باری را که میخواستید کاری را انجام دهید اما تردید کردید، به یاد بیاورید؛ وقتیکه ندای درونی بلندی را شنیدید که میگفت: ”

دیوانه شدی، نمی تونی انجامش بدی! ” همه ما با چنین موقعیتی مواجه شده ایم.

تردید دروجودتان موج می زند، اما ناگزیرید. برای اینکه بتوانیم با تفکری پیش رونده و مثبت زندگی کنیم، بایستی به طور مداوم خود را

بِکشیم، کاری که گفتنش از عمل به آن راحتتر است.

 سخت، اما نه غیر ممکن! 

۱۵ مورد آتی را در زمان کاهش اعتماد به نفس، به یاد بیاورید

توانستن
توانستن

۱.) باید از جایی شروع کنید

برای پیشرفت در هر کاری، باید به عنوان یک مبتدی شروع کنید. آغاز به عنوان یک مبتدی، اجتناب ناپذیر است، بنابراین هیجان یک

ماجراجویی جدید ( در قالب یک کار/ حرفه جدید) را در آغوش بگیرید!

آغازی دوباره
آغازی دوباره

۲.) همه فکر میکنند خوب نیستید

باورداشتن
باورداشتن

آنچه دوست دارم به عنوان سندرم آماتور از آن یاد کنم این است که همه احساس میکنند کمتر دانسته و به اندازه افراد اطرافشان

خوب نیستند؛ فقط شما یک چنین احساسی ندارید. این پوسته ماجراست، عمیق تربیندیشید و چنین تلقین هایی را جدی نگیرید!!

۳.) برای چه کسی کافیست؟

 

استاندارهای شخصی
استاندارهای شخصی

استاندارهای خود را با چه کسی قیاس کرده و در چه سطحی حفظ میکنید؟ آیا آنها شخصا به استانداردها اهمیت میدهند؟ حرفه ای اند؟

والت دیزنی از کار در روزنامه اخراج شد؛ چرا که سردبیر فکر میکرد که وی ” فاقد تخیل است و ایده های خوبی ندارد.” شاید والت به

اندازه کافی برای این شخص یا شغل خاص خوب نبود، اما مطمئنا او به اندازه کافی با استانداردهای دیگرمطابقت داشته و خوب بود!

۴.) دیدگاه دیگری بسته به شماست

 

تفاوت دیدگاه
تفاوت دیدگاه

ممکن است احساس کنید که به اندازه یک همکار، یک دوست، یک مربی خوب نیستید، اما شخص دیگری فکر میکند که به اندازه

شما خوب نیست ( شما از او بهتر هستید.)

مهم نیست که قصد تقلید از چه کسی را دارید، افراد دیگری هستند که قصد تقلید از شما را دارند. اصلا، باید اینطورباشد!

۵.) اگر کاملا عالی بودید، کسل میشدید

در مدرسه، بچه هایی که دانا هستند، اغلب کسل میشوند. آنها بسیاری از چیزها را میدانند ، بنابراین نیاز دارند که کار دیگری انجام

دهند.

اگر درانجام هرکاری خوب و معتمد به نفس بودید، مدام به دنبال انجام کار دیگری می¬رفتید، چقدر کسل کننده!

مواردی که باید در زمان مقابله با چالشها به خاطر بسپارید

۶.) چالشها شما را شکوفا میکند

 

چالش در زندگی
چالش در زندگی

در مورد شما نمیدانم، اما وقتی در حال رسیدن به هدفی چالش برانگیزهستم، احساس میکنم از تمامی زوایا پویا هستم! چه در

زمان آموزش برای مسابقه، چه کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازاریابی و راه اندازی کسب و کار خودم، یا امتحان کردن کار/ چیز

جدیدی ( مثلا ثبت نام برای کلاس تپ دنس ! )؛ میدانم که خودم را توانمند میکنم که بهترین خودم باشم و احساس خوبی دارد!

۷.) شما خشن ترین منتقد خود هستید

انتقاد از خود
انتقاد از خود

اگر یکی از دوستانتان به شما گفت که کارهایی که انجام داده یا امتحان کرده اید را آنها نیز انجام داده اند، به انها میگویید کافی

نیست؟ البته که نه! به خودتان استراحت دهید و اهداف خود واهتمامات مرتبط با آن را بشناسید.

۸.)همیشه زمینه ای وجود دارد که شما در آن عالی هستید

توانایی فرد
توانایی فرد

نمیتوانید در همه چیز خوب باشید، اما درموردی قطعا عالی هستید. وقتی احساس میکنید در یک جنبه از زندگی تان حس خوبی

ندارید، اندازه گیری نکنید، به چیزی فکر کنید – مهم نیست هر چند اندک- که درآن عالی هستید/ میشوید.

۹.) همه افراد موفق دچار شکست هستند

اپرا وینفری از نخستین کار خود در زمینه گویندگی خبر اخراج شد. او به عنوان اپرا که امروز می شناسیمش، شروع نکرد؛ اما اجازه

نداد چیزی سد راهش شود.

۱۰.) برای یادگیری هیچوقت دیر نیست

 

آموختن
آموختن

گزارشی از انیستیتوی تحقیقات اقتصادی آمریکا نشان میدهد که ۸۲% از پاسخ دهندگان، تغییرشغل موفقیت آمیز را پس از ۴۵

سالگی تجربه نموده اند. من شخصا با دونده هایی ملاقات کرده ام که بعد از ۴۰ سالگی، تجربه های موفق بُرد را داشته اند.

اینها تنها مثالهای اندکی بود که به شما ثابت میکند میتوانید در هر سنی دست به انتخاب و تغییر مسیر و تلاس برای خود بزنید، موفقیت و خوشبختی را در آن بیابید.

موارد بیشتری که باید به یاد داشته باشید؛ به ویژه در زمانی که به خود شک دارید

 

۱۱.) به این فکر کنید که چقدر زمان برده تا به اینجا رسیده اید

بازگشت به نکته اول – شما بایستی از جایی شروع کنید- به این فکر کنید که ازچه زمان از موقعیتتان راضی نبوده اید. وقتی مشتری

کم میشود، به دلیل اینکه طرفداران دسر آخرهفته بیشترند؛ ما در مورد اینکه چگونه در طی هفته موفق عمل نکرده اند، یا اینکه ماه

قبل چه عملکردی داشته اند، صحبت میکنیم. همه چیز مربوط به پیشرفت است، نه کمال!

۱۲.) آیا ارزش نگرانی دارد؟

نگرانی ممنون
نگرانی ممنون

ترس از اینکه به اندازه کافی خوب ، قوی، باهوش نباشید، مدل بهتری از شما نخواهد ساخت.

این مورد انرژی تان را هدر میدهد؛ بنابراین به نکات مثبت به اندازه نکات منفی در مورد خود توجه نمایید و جنبه هایی از زندگیتان را که

دوست دارید، بهبود ببخشید؛سپس مشاهده کنید. مواردی به شکل فعال به سمت شما حرکت میکنند.

۱۳.) تلاش و عدم موفقیت قابل پذیرشند

ممکن است کلیشه باشد، اما عدم موفقیت واقعا اثبات کننده این است که شما سعی میکنید. از هر شکست، چیزی بیاموزید و از

آن استفاده کنید تا به جای اینکه به نحوه عدم رسیدن بپردازید، به جلو حرکت کنید.

اگر بار نخست موفق شوید، پیشرفت بی معناست تلاش برای خود را کنار خواهید گداشت .

۱۴.) در جایی که هستید، باشید

کمی ذن به نظر می رسد، اما هنگامی که به جای تمرکز کردن برجایی که میخواهید در آنجا باشید،تلاش برای خود  برجایی که

هستید تمرکز کنید، بیشتر از زندگی لذت میبرید.

زندگی در واقع یک سفر است ونه یک مقصد نیست، بنابراین به آنچه که در لحظه قبل از تغییراتفاق می¬افتد، نگاهی بیندازید.

۱۵.) تو تنها تو هستی- هیچ کس نمیتواند بهتر ( ازتو) باشد

تو تنها تو هستی
شناخت خود

ما اغلب وقتی خودمان را با دیگران مقایسه میکنیم، احساس خوبی نداریم، اما شما یک سیب را با یک پرتقال مقایسه نمیکنید. از

چیزهایی – خوب و نه چندان خوب- که شما را خوشحال میکنند، استقبال کنید و متوجه شوید که هیچ کس نمیتواند این کار را

بهترانجام دهد! تلاش برای خود را فراموش نکنید .

چه موارد دیگری را باید به خاطر بسپارید؟

اگر احساس میکنید که به اندازه کافی خوب نیستید، ۱۵ مورد مذکور را به یاد بیاورید، به احتمال زیاد اعتماد به نفس بیشتری خواهید یافت.

آیا شما نکات دیگری برای افزودن به موارد بالا دارید؟ چه موارد دیگری را به خاطر دارید که میتوانید تلاش برای خود را به این لیست اضافه کنید؟

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید